un mot de trop

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/3648202